Odszkodowania

Specjalizuję się w zakresie dochodzenia odszkodowań za poniesione szkody osobowe i rzeczowe. Walczę o najwyższe z możliwych odszkodowań dla Ciebie we współpracy ze specjalistami z zakresu prawa oraz medycyny. Wraz ze spółką EuCO – liderem na rynku odszkodowań, oferujemy również auta zastępcze.

Szkoda osobowa

Dotyczy obrażeń ciała, wypadków śmiertelnych.
Zakres szkód można rozpatrywać do 20 lat wstecz, gdy sprawca był ukarany z kodeksu karnego, jeśli sprawca ukarany został mandatem do 3 lat wstecz.

Szkoda rzeczowa

Szkoda na pojazdach częściowa lub całkowita.
Okres przedawnienia to 3 lata. Do tego czasu możemy cofnąć się i zweryfikować czy towarzystwo ubezpieczeniowe prawidłowo wyceniło naszą szkodę.

Auto zastępcze

Współpracując z EuCOcar naszym klientom możemy zaproponować auta zastępcze równorzędnej klasy z autem uszkodzonym (auta osobowe od klasy C do premium).
Auto zastępcze klient otrzymuje bezkosztowo, ciężar finansowy jest pozyskiwany z polisy sprawcy. Przy szkodzie częściowej na czas naprawy, przy szkodzie całkowitej do czasu uzyskania wypłaty od ubezpieczyciela z siedmiodniowym okresem użytkowania pojazdu zastępczego w celu nabycia nowego auta. Zobacz auta zastępcze

Bezpłatnie weryfikujemy dokumentację

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznajemy się z dokumentacją i omawiamy proces likwidacji. Weryfikujemy w interesie klienta

Kontakt

Eugeniusz Ulanowski

+48 517-836-749